Press|馬來西亞財政部長Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nordin 工作室


這裡是標題,程式會自動抓
Jan. 10. 2021

馬來西亞財政部長Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nordin 工作室


馬來西亞財政部長Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nordin 工作室


        馬來西亞財政部長Tengku Zafrul 參訪多位藝術家工作室,除了了解藝術創作之外,同時與多位年輕藝術家舉行交流會,探討目前馬來西亞藝術圈近況與現象,並提出實質政策,希望在全球進一步提升該國的藝術水平。

        財政部長Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nordin 工作室,藝術家除了介紹自身的創作、靈感,同時分享未來藝術規劃與展覽計畫。

馬來西亞財政部長 Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nortin 工作室


馬來西亞財政部長Tengku Zafrul 參訪 Shafiq Nordin 工作室